Műszerfejlesztés

• Ipari műszerek és műszerrendszerek, valamint irányítástechnikai szoftverek tervezése, gyártása, fejlesztése, telepítése és beüzemelése.
• Ipari folyamat- és termelésirányító kommunikációs és informatikai rendszerek fejlesztése, telepítése és beüzemelése.

image01

Bányászati-kémia

• A fluidum- és szilárd ásványbányászathoz kapcsolódó fizikai-kémiai
• Kémiai alapokon nyugvó intenzív szénhidrogén-termelési módszerek kutatása
• Vegyszerek alkalmazásán alapuló új ásványbányászati és ásványelőkészítési technológiák kidolgozása.

image02

Rezervoármechanika

• Pórusos és repedezett rendszerek struktúrájának tanulmányozása
• A pórusos és repedezett rendszerekben lejátszódó, többfázisú áramlás törvényszerűségeinek leírása és a fáziscsere hatékonyságát befolyásoló tényezők meghatározása.
• A kiszorítási folyamatok

image03

Tevékenységeink

service 1

Alapkutatás

service 2

Alkalmazott Kutatás

service 3

Oktatás

K+F Projektek

project 1

Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

KivitelezőkMűszerfejlesztési és Informatikai Osztály
Kivitelezési ideje2011-2013
Kivitelezés jellegeGOP 1.1.1 pályázatban, alvállalkozó

A projekt célja új, „stand alone” (a hidrátgátlási feladatot önállóan ellátó), különböző hozamú és gázösszetételű (nyomáson és hőmérsékleten üzemelő) gázkutak termeltetését biztosító technológia, és az ehhez kapcsolódó irányítási rendszer prototípusának létrehozása.

A projekt során kifejlesztett távfelügyeleti rendszer üzemszerűen, emberi beavatkozás nélkül lesz képes működni a gázipari technológián, úgy, hogy a központban lévő operátorok az előre programozott időpontokban, vagy egy bármikor kezdeményezett hívás esetén le tudják kérdezni az adagoló rendszer állapotát és a kútkörzeti technológiai paramétereket. A projekt végrehajtásában a Miskolci Egyetem AFKI partnerként vett részt.

A kis mennyiségű és lebomló vegyszer adagolásából fakadóan a metanol regeneráló helyett már nem szükséges a készítmény visszanyerésére szolgáló technológia létrehozása, vagyis meg kell valósítani a kútkörzetbe telepített, stand alone típusú adagoló rendszereket.

project 2

Kis és közepes nyomáson, hőmérséklet szabályozottan működő PPD permeaméter prototípusának elkészítése

KivitelezőkMűszerfejlesztési és Informatikai Osztály
Kivitelezési ideje2009
Kivitelezés jellegeK+F szerződéses projekt

A kifejlesztett műszer permeabilitás mérésre alkalmas, hagyományos (Darcy-törvény alapján) és nem hagyományos (nyomáslecsengés-PPD) axiális permeabilitás mérésre, vízzel vagy gázzal. A pórus- és köpenynyomást nagypontosságú, programozható hidraulikus nyomásgenerátorok állítják elő. A vizsgált kőzetmag elárasztásra savas és lúgos oldatok, valamint petróleum is használható.

A készülék főként nagyon tömör kőzetek vizsgálatára szolgál Jones (1997) elve alapján. A bemenő és kimenő oldalra szűrő szerelhető 0.5 mikron - 230 mikron között. A permeaméter magas nyomású szaturációs cellákkal rendelkezik a minta szaturációhoz, és elárasztásos cellával felszerelt a nem vizes permeabilitás mérésekhez (sósvíz, kőolaj, stb.). PPD elven a nagyon tömör kőzetek permeabilitása szaturációt követően rövid idő alatt (max. 1 nap), ismételhető módon, a kőzetre kis stresszel (pl. 1 bar nyomáskülönbség a mag két oldala közt), mérési bizonytalanság becsléssel megoldható.

Technikai adatok:
• Max. köpenynyomás: 350 bar
• Max. pórusnyomás: 320 bar
• Nyomáskülönbség tartomány: 0,01-30 bar
• Mérés hőmérséklet tartomány: 20-150 °C
• Áramlási sebesség: 0,01-10 nl/min
• Magátmérő: 1" és 1.5"
• Maghossz: max.: 3"

project 3

On-line adatszolgáltató, integrált grid alapú vízminőség monitoring és szakértői rendszerének kifejlesztése

KivitelezőkMűszerfejlesztési és Informatikai Osztály
Kivitelezési ideje2013-2015
Kivitelezés jellegeGOP 1.1.1 keretében, konzorciumi tag

A pályázat célja a felszíni vizek minőségi jellemzőinek folyamatos monitorozására, online információszolgáltatásra alkalmas szenzor alapú, távvezérelhető mérőeszközökre alapozott, grid alapú mobil mérőrendszer kialakítása.

A projekt eredményeként integrált, skálázható, mobil, kiterjesztett elérésű és a felhasználói profilokhoz igazított funkcionalitású komplex szolgáltatási csomag jön létre, amelynek a legfontosabb elemei a következők:

o Objektív és modelleken alapuló vizsgálati MÓDSZER a vízminőség meghatározására, a szükséges mérések prediktív kiválasztására.
o A vízminőséget befolyásoló jellemzők és a paraméterek közötti reprodukálhatóságot biztosító, valamint a folyamat modellezésére alkalmas áramlási vizsgáló referencia laboratóriumi környezet.
o Szenzorokra épülő mérőberendezések és az ezekből felépülő grid alapú mérőhálózat.
o A környezeti állapotértékelést támogató modellező szoftver.

project 4

Olaj és gáztermelési technológiák csővezetékeiben, gázhidrát kialakulás megakadályozására szolgáló, speciális inhibitor adagoló berendezések komplex rendszerének kifejlesztése

KivitelezőkMűszerfejlesztési és Informatikai Osztály
Kivitelezési ideje2011
Kivitelezés jellegeGOP 1.3.1 pályázatban, alvállalkozó

A projekt keretein belül elkészült modellberendezésen az anti-aglomerációs (AA) készítményekkel valóságos körülmények között, működő kútnál végezhetünk kísérleteket, amelyek eredménye meggyőzően igazolhatja, hogy ezek a készítmények egyrészt hatékonyságuk miatt, másrészt környezetkímélő tulajdonságuknak köszönhetően alkalmasak a gázkutaknál hagyományosan használt hidrát gátló metanol kiváltására.

A konténerben elhelyezett mérőberendezéssel, és ennek a konténernek az adott kútkörzetbe való telepítésével lényegesen gyorsabban és hatékonyabban lehet a vizsgálatokat elvégezni. A projekt végrehajtásában a Miskolci Egyetem AFKI partnerként vett részt.

project 5

Akkreditálható vízminőségi távmérőrendszer (AVITAR) prototípusának kifejlesztése

KivitelezőkMűszerfejlesztési és Informatikai Osztály
Kivitelezési ideje2010
Kivitelezés jellegeGOP 1.1.1 pályázatban, alvállalkozó

A projektben a feladat egy automatikus online vízminőség vizsgáló és monitorozó rendszer kiépítése volt, mely a vízkezelési technológiák ellenőrzésére és a felszíni vizek minőségének monitorozására szolgál. Ez a technika gyakorlatban eléggé elterjedt már a múlt század 80-as éveiben Magyarországon és az Európai Közösség országaiban is.

A pályázati fejlesztési cél egy olyan mérőhálózat kiépítése, amely egységes, robot-analizátoron alapuló, korszerű mérőállomás adataihoz való hozzáférést biztosít a felhasználó részére, a megfelelő informatikai rendszeren keresztül. A vízminőség- mérőállomás akkreditált üzemeltetése (akkreditált laboratórium, szakszemélyzet) és az informatikai rendszer biztosítja, hogy a rendszerközpontban a monitorozott adatok objektívan dokumentált formában álljanak rendelkezésre.

Az elkészült berendezést a próbaüzem és teszt mérések után Devecseren, a vörös iszappal szennyezett Torna-patak partján helyeztük üzembe, a folyamatos monitorozás érdekében.

project 6

PVT térfogati és viszkozitás tulajdonságok egyidejű mérésére szolgáló berendezés kifejlesztése

KivitelezőkMűszerfejlesztési és Informatikai Osztály
Kivitelezési ideje2008
Kivitelezés jellegeK+F szerződés

A PVT-MIVI 1000/230 típusú berendezés PVT és viszkozitás egyidejű, illetve magasabb nyomásokon kizárólag PVT mérések elvégzésére alkalmas. A PVT cella légtermosztátban kerül elhelyezésre. A cella kialakításánál az egyik legfontosabb szempont a lehetőség szerinti legkisebb holttérfogat biztosítása volt. A cellában, a hatékony keverés miatt Hg-küszöb került elhelyezésre. A cella alja bontható.

A cella legfontosabb jellemzői:
• Nyomás: max. 1000 bar
• Térfogat: max. 1000 cm3
• Hőmérséklet: max. 230 °C (A cella csak akkor használható 230 °C hőmérséklet-tartományig, ha a MIVI nincs a fűtött térben.)

A PVT-MIVI 1000/230 berendezés alapvetően eltér a PVT mérési gyakorlatban elterjedt rendszerektől, mert a viszkozitás mérő egységnek a PVT cellában történő elhelyezésével egyrészt a mindenkori gázfázis térfogatot, másrészt a folyadék térben folyamatosan lehet a viszkozitást meghatározni. Ennek az innovatív megoldásnak köszönhető, hogy a berendezés egyedülálló a PVT mérési rendszerek területén.

project 7

Capillary pressure measurement, capillary pressure curve plotting

With the mercury porosimeter, the rock sample is saturated by mercury at laboratory temperature with gradually increasing the pressure to pmax.=4000 bar. On the basis of the VHg=f(p) function, the pore size distribution vs. density and distribution functions can be drawn up, and the specific surface area distribution as well.

Water-air, water-oil capillary pressure function measurements are performed by a special centrifuge, where the centrifugal force is responsible for the adequate displacing capillary pressure.

Especially for tight rock samples, it is of importance to know the capillary threshold pressure, i.e. the pressure value should be measured where the displacement of the wetting fluid begins, this is the capillary pressure of the biggest pore throat of the sample core. Knowing the threshold pressure is also important if the evaluation of underground gas storages occurs.

project 8

Rock compressibility measurement

Under increasing and/or decreasing effective rock stress, the pore volume of the rock samples alters, thus, their porosity as well. To measure this alteration, a special equipment is needed, even at hydrostatic loading conditions when the effective rock stress is equal from all directions.

A much more complex equipment is needed if the pore volume and porosity alteration are needed to be measured under two axis (horizontal and a different magnitude vertical) effective rock stress at laboratory loading conditions. Our own developed equipment is suitable for measuring max. 100 mm diameter rock sample cores. diameter, 2” length

project 9

Displacement measurements

From reservoir rocks, the oil displacement measurements can be performed by the injection of liquid or gas state fluids (water displacement = oil displacement of oil, EOR methods). The examination of the displacement process can be performed at laboratory and reservoir conditions on small (D=1-1 ½” and l~2 ¾”), medium size (D=1-1 ½” and l~8 ¼”) or long (D=1-1 ½” and l~40”) rock samples from the reservoir,but can also be performed on different size (diameter, length) sand beds as well. In case of a special need, the displacement process can also be examined in radial flow system.

The condition analogous to the reservoir conditions (Tmax=200 0C and pmax=500 bar) can be assured by own developed equipments. The methodology of the process and interpretation of the displacement measurement data is an own development of our Institute.

 • project 1

  Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

 • project 2

  PPD permeaméter

 • project 3

  Grid alapú vízminőség monitoring

 • project 4

  Inhibitor adagoló berendezések

 • project 5

  Vízminőségi távmérőrendszer

 • project 6

  PVT térfogati és viszkozitás mérés

 • project 7

  Capillary pressure measurement

 • project 8

  Rock compressibility measurement

 • project 9

  Displacement measurements

Az intézet munkatársai
No. NÉV HELYISÉG BEOSZTÁS

1. Dr. BARACZA MÁTYÁS KRISZTIÁN 003 intézetigazgató-helyettes, tudományos főmunkatárs
2. DÓCS ROLAND 110 tudományos segédmunkatárs
3. Dr. FALUS GYÖRGY 005 tudományos főmunkatárs
4. GYŐRFFY PÉTER ANDRÁS 011 ügyvivő szakértő
5. HORVÁTH GÁBOR KÁROLY 004 ügyvivő szakértő
6. JAKAB KRISZTIÁN 013 műszaki ügyintéző
7. JÁRDÁN ESZTER 004 műszaki ügyintéző
8. Dr. JOBBIK ANITA 113/b intézetigazgató, tudományos főmunkatárs
9. JÓNÁS BÉLA PÉTER 113/a projektmenedzser, ügyvivő szakértő
10. KÁRPI MARCELL 013 műszaki ügyintéző
11. KISS KÁROLY 005 ügyvivő szakértő
12. Dr. LAKATOS ISTVÁN 108 professor emeritus
13. PÁSZTOR ÁDÁM VIKTOR 010 ügyvivő szakértő
14. PÁSZTOR CSABA 113/a pénzügyi menedzser
15. PERJÉS JENŐ 006 műszaki ügyintéző
16. PINTÉR-MÓRICZ ÁKOS 012 tudományos segédmunkatárs
17. REMECZKI FERENC 010 ügyvivő szakértő
18. SUBERT JÓZSEF 007 tudományos munkatárs
19. SZENTES GABRIELLA 111 tudományos segédmunkatárs
20. SZOPKÓ SZILÁRD 109 tudományos segédmunkatárs
21. TÓTH ISTVÁN 010 ügyvivő szakértő
22. VACSINÉ NAGY ZSUZSANNA 011 műszaki ügyintéző (laboráns technikus)
23. VARGA GYULA GÁBOR 005 tudományos segédmunkatárs
24. VÁRHEGYI RÓBERTNÉ 114 gazdasági ügyintéző
25. Dr. ZÁKÁNYINÉ Dr. MÉSZÁROS RENÁTA 009 tudományos főmunkatárs

Kapcsolódó oldalak

Kapcsolat

Térkép betöltése...

Hagyjon üzenetet

Adja meg nevét.
Adja meg email címét.
Adja meg az üzenetet.

3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2.

office@afki.hu

Tel: +36 46 565 255

Fax: +36 46 363 349